Pudel

Pudel

Pudel duży – jedna z ras psów, należąca do grupy psów do towarzystwa, zaklasyfikowana do sekcji pudli.