Kot Perski - Persian Cat

Kot Perski - Persian Cat

Kot Perski
Kot perski to jedna z najstarszych i najbardziej znanych kocich ras, bardzo popularna i lubiana. Prawdopodobnie protoplaści persów przybyli do Europy z Bliskiego Wschodu (Iran, dawna Persja) w okresie wypraw krzyżowych. Właściwą rasę wyhodowali jednak Anglicy, krzyżując ze sobą koty bliskowschodnie. Kot perski występuje w ogromnej ilości odmian kolorystycznych. Niektóre organizacje uznają każdy kolor kota kota perskiego za osobną rasę.

W 1903 roku białe persy uważano za najczystszą odmianę kotów perskich. Początkowo uznawano tylko te o niebieskich oczach. Potem, na skutek kojarzenia z persami o innym zabarwieniu szaty, pojawiły się zwierzęta o pomarańczowych i dwubarwnych oczach (jedno pomarańczowe, drugie niebieskie). Choć hodowcy niechętnie odnosili się do takich krzyżówek, to z czasem zauważyli, że użycie białych kotów perskich w hodowli innych odmian wpływa na polepszenie koloru u tych drugich, np. u persów niebieskich i czarnych.

Kot perski colorpoint, nazywany także himalajskim (od rasy królików o podobnym umaszczeniu), znany jest od kilkudziesięciu lat. Pierwotnie nie było długowłosych kotów z genem odpowiadającym za powstawanie kolorowych znaczeń. Nowa odmiana powstała dzięki świadomej ingerencji człowieka. Hodowcy skojarzyli kota syjamskiego, który wniósł kolorowe znaczenia, z kotem perskim, prawdopodobnie czarnym lub niebieskim. Pierwsze próby podjęto już w 1924 roku, ale szczegółowe programy hodowlane opracowano dopiero w latach 30. XX wieku.

Bardzo dziękujemy  Hodowli Kotów Rasowych - Catmadness  Hodowla kotów perskich