Border Collie

Border Collie

Border collie – jedna z ras psów, należąca do grupy psów pasterskich i zaganiających, zaklasyfikowana do sekcji psów pasterskich. Typ wilkowaty. Podlega próbom pracy.