Łajka Jakucka - Yakutian Laika

Łajka Jakucka - Yakutian Laika

Łajka jakucka to mało znana w Polsce rasa psów pierwotnych. Jak wskazuje sama nazwa, rasa pochodzi z Jakucji, zlokalizowanej na terenie Rosji. Co ciekawe, kilka lat temu łajka jakucka została rasą wstępnie uznaną przez FCI.
Polska jest jednym z wielu krajów, w których trudno jest odszukać hodowle FCI, posiadające szczeniaki rasy łajka jakucka. Wynika to z prostego faktu. Rasa jest wstępnie uznana przez FCI dopiero od 2019 roku. To wtedy FCI wprowadziło własny wzorzec rasy. Angielska wersja wzorca powstała dokładnie 26.09.2019 roku.

Wzorzec FCI zakwalifikował łajki jakuckie do grupy 5, czyli szpiców i psów pierwotnych. Przedstawiciele omawianej rasy należą także do sekcji 1, obejmującej nordyckie psy zaprzęgowe. Łajka jakucka podlega próbom pracy, a wzorzec FCI odnajdziemy pod numerem 365.

Pochodząca z Rosji łajka jakucka została uznana przez Rosyjską Federację Kynologiczną (w skrócie RFK). Działające w Polsce hodowle tej rasy często korzystają ze wzorca RFK, który opisuje najważniejsze cechy wyglądu, budowy ciała oraz rozmiary. Z dokumentacji RFK dowiadujemy się, że przedstawiciele rasy łajka jakucka to psy dobrze umięśnione, o zwartej budowie i średniej wielkości.
Łajki zasłynęły ze swojej wszechstronności i umiejętności dopasowania. Jako psy, które od zawsze towarzyszyły człowiekowi, są nastawione na współprace, a przy tym wyjątkowo pojętne. Przedstawiciele rasy łajka jakucka okazują się świetnymi kandydatami do sportu i różnego rodzaju aktywności. Posiadają silny instynkt łowiecki, a jednocześnie wyróżniają się dużą potrzebą ruchu.

Bardzo dziękujemy za współprace Pani Oldze Miakisz

Do końca promocji zostało